skip to main content
Social Image 1 Social Image 2
Home Banner1 Banner2 Banner3 Banner4
Larry Johnson Staff Photo

Class Schedule  

Johnson Class Schedule
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:00- 9:00am 8:00- 8:50am 8:00- 9:00am 8:00- 9:00am 8:00- 9:00am
Aiken/ Scott 1 Fields/ G. Heatley Middleton/ Scott 2 Tullock Tant/ Darby (UM)
         
         
9:35-10:35am 9:00- 9:50am 9:35-10:35am 9:35-10:35am 9:35-10:35am
Alternating Courses: A Day- Music Appreciation / B Day- Chorus
         
         
10:45- 11:45am 10:00- 10:50am 10:45- 11:45am 10:45- 11:45am 10:45- 11:45am
Howard/ Carter   McCormick Fanning/ Lewis Smith (LM)
         
Lunch   Lunch Lunch Lunch
         
12:10- 1:10pm 11:00- 11:50am 12:10- 1:10pm 12:10- 1:10pm 12:10- 1:10pm
Tyler/ Hart2 Jones/ Turner Hart 1/ Calloway/ Turner Patterson Fordham
         
  Lunch      
         
1:15- 2:15pm 12:25-1:15pm 1:15- 2:15pm 1:15- 2:15pm 1:15- 2:15pm
Glover Davis Strock/ Kiernan 1 Wannamaker Snell-Kinsey/ Kiernan
         
Related Arts Planning
         

Address